Zawody Grand Prix o Mistrzostwo Koła


Regulamin
Zawodów Grand Prix o Mistrzostwo Koła Miejskiego PZW w Trzciance w dyscyplinie spławikowej:
1. O Mistrzostwo Koła Miejskiego może ubiegać się tylko członek Koła Miejskiego PZW w Trzciance.
2. Mistrz Koła wyłaniany jest w cyklu trzech zawodów (o Mistrzostwo Koła, Puchar Burmistrza Trzcianki, na Zakończenie Sezonu) przeprowadzanych w ciągu roku.
3. Mistrzem Koła zostaje wędkarz, który osiągnie najmniejszą ilość punktów z trzech imprez.
4. Zwycięzca poszczególnych zmagań otrzymuje 1 pkt., drugie miejsce to 2 pkt i kolejne analogicznie.
5. W przypadku takiej samej liczby punktów po trzech zawodach o wyższym miejscu decyduje zsumowana waga ryb ze wszystkich tych imprez.
6. Nieuczestniczenie w którychś z zawodów nie eliminuje wędkarza w ubieganiu się o tytuł Mistrza Koła.
7. Mistrz Koła ma prawo reprezentować koło w zawodach okręgowych w roku następnym przy finansowaniu opłaty startowej przez koło.
8. Zwycięzca całego cyklu ogłaszany jest na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, na którym otrzymuje podziękowania i pamiątkowy puchar.