Władze


Zarząd Koła:

Adam Bogrycewicz - Prezes
Krzysztof Kowaluk- Wiceprezes ds. sportu
Tadeusz Łachwa - Sekretarz
Robert Chojnacki - Skarbnik
Ireneusz Stróżyński – Członek Zarządu
Tomasz Polak – Członek Zarządu

 

Honorowy Prezes Koła:

Czesław Rogosz

 
Komisja Rewizyjna:

Mirosław Szwak - Przewodniczący
Piotr Forszpaniak - Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Kowaluk - Członek
Sąd Koleżeński:

Tadeusz Stańczak - Przewodniczący
Bogdan Filipiak - Z-ca Przewodniczącego
Fryderyk Nowak - CzłonekZespół ds. pracy z młodzieżą:

Krzysztof Kowaluk
Adam Bogrycewicz
Ireneusz Stróżyński