Rok 2014


Rok 2014:JEZIORO OKUNIE:


- karp - 150 kg
- lin - 135 kg
- karaś - 40 kg
- szczupak - 20 kgJEZIORO SARCZ:


- węgorz - 20 kg
- szczupak narybek letni - 10 000 sztuk
- sandacz narybek letni - 25 000 sztuk
- sum - 50 kg
- szczupak narybek jesienny - 200 kg
- sandacz narybek jesienny - 100 kg
- lin - 250 kg
- karp - 170 kgOgółem wpuszczono 1135 kg i 35 tys. szt. narybku na łączną wartość 30 308 zł. Z czego: za pieniądze Koła zakupiono narybek wpuszczony do jeziora Okunie o wartość 3 255 zł, 170 kg karpia wpuszczonego do jeziora Sarcz zakupionego przez Burmistrza Trzcianki o wartości 2 000 zł, natomiast pozostały narybek o wartości 25 053 zł został zakupiony przez Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile.