Rok 2012


Rok 2012:JEZIORO OKUNIE:


- karp - 150 kg
- lin - 110 kg
- szczupak - 10 kgJEZIORO SARCZ:


- węgorz - 20 kg
- szczupak narybek letni - 10 000 sztuk
- sandacz narybek letni - 25 000 sztuk
- sum - 50 kg
- szczupak narybek jesienny - 200 kg
- sandacz narybek jesienny - 100 kg
- lin - 250 kgOgółem wpuszczono 890 kg i 35 tys. szt. narybek na łączną wartość 27 065 zł. Całość zarybienia została dokonana przez Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile, a w kosztach zarybienia na poziomie 2 520 zł partycypowało Koło Miejskie .