Rok 2010


Rok 2010:


JEZIORO OKUNIE:

- lin - 20 kg
- szczupak - 20 kg
- karp - 70 kg
- płoć - 60 kg

JEZIORO BĄBLINO:
- lin - 60kg
- szczupak - 20 kg
- karp - 80 kg
- płoć - 60 kg


JEZIORO MOSITKO:

- lin - 20 kg
- karp- 55 kg
- szczupak - 20 kg
- płoć- 60 kg

Ogółem wpuszczono 545 kg narybku na łączną wartość 6.540,50 zł z czego: za pieniądze Koła zakupiono 180 kg płoci na wartość 2.008,50 zł, natomiast pozostały narybek o wartości 4.532,00 zł został zakupiony przez Zarząd Okręgu Nadnoteckiego w Pile.