Rok 2009


Rok 2009:


JEZIORO OKUNIE:

- lin - 80 kg
- szczupak - 35 kg
- karp - 50 kg
- karaś - 50 kg


JEZIORO BĄBLINO:

- lin - 90 kg
- szczupak - 35 kg
- karp - 70 kg
- karaś - 50kg


JEZIORO MOSITKO:

- lin - 80 kg
- karp - 50 kg
- karaś - 50 kg


Ogółem wpuszczono 640 kg narybku na łączną wartość 7.256,70 zł z czego: za pieniądze Koła zakupiono 70 kg karpia i 100 kg lina na wartość 2.014 zł, natomiast pozostały narybek o wartości 5.242,70 zł został zakupiony przez Zarząd Okręgu Nadnoteckiego w Pile.