Rok 2008


Rok 2008:


JEZIORO OKUNIE:

- lin - 98 kg
- szczupak - 30 kg
- karp - 50 kg
- amur - 22 kg
- okoń - 10 kg


JEZIORO BĄBLINO:

- lin - 200 kg
- szczupak - 85 kg
- karp - 100 kg
- węgorz - 3 kg


JEZIORO MOSITKO:

- lin - 60 kg
- okoń - 10 kg
- węgorz - 2 kg

Ogółem wpuszczono 670 kg narybku na łączną wartość 12.298 zł z czego: za pieniądze Koła zakupiono 20 kg okonia i 110 kg lina na wartość 2.136,70 zł, natomiast pozostały narybek o wartości 10.1613 zł został zakupiony przez Zarząd Okręgu Nadnoteckiego w Pile.